Americká hypotéka

Americká hypotéka

Hypotéka je úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Je to úvěr přísně účelový. Peníze jím získané nemohou být použity k jinému účelu než k financování nemovitosti. Klient nebo jeho společník / rodinný příslušník musí mít nemovitost, kterou hypotéku zajišťuje, bezpodmínečně ve svém osobním vlastnictví.

V reálu to tedy funguje tak, že pokud máte jakoukoliv nemovitost (kterou lze dát do zástavy), můžete poskytnutou hypotéku použít na cokoliv, včetně získání podílu v bytovém družstvu nebo stavbu nemovitosti. Tento způsob úvěrování byl aplikován hlavně v USA. Tímto způsobem si zde klienti půjčují na spotřební zboží, automobily, finanční obnosy. Proto se u nás pro tyto úvěry vžil název americká hypotéka.

Americká hypotéka

Dnes je možnost uzavření americké hypotéky v České republice velmi hojně využívána. Hlavní výhody oproti ostatním produktům jsou v jejich nižších úrokových sazbách (které může poskytnout běžný spotřebitelský úvěr) a také proti klasické hypotéce, tím, že americkou je možné splatit (i bez postihu) předem jednorázovou platbou (* záleží však opět na podmínkách smluv jednotlivých bank ).
Výhody pří uzavření americké hypotéky
Získané peníze lze použít na jakýkoliv účel
Příznivější úroková sazba než u spotřebitelských úvěrů. Toto je dáno zástavou, která je ve formě nemovitosti.
Úvěr je možné v mnoha případech splatit kdykoli bez dospěla k postihu
Nemovitost, která je dána jako zástava na americké hypotéce, můžete prodat.
Kdo má na americkou hypotéku nárok?

Na americkou hypotéku má nárok každý občan České republiky nebo osoba s povolením k pobytu po dosažení věku 18 let. Banky určují nejen dolní, ale i horní věkovou hranici, která je 70 let (tedy 70 let musí mít osoba v době konečné splatnosti hypotečního úvěru). Toto omezení je logické, protože při příliš staré osoby, je možné, že nebude schopen svůj závazek splácet z důvodu úmrtí. Speciální podmínka platí také pro manžele. O hypotéku nemůže žádat pouze jeden z páru, ale oba. U americké hypotéky je i možnost spolužadatele. Kdy alespoň jeden ze žadatelů musím mít záložní nemovitost v osobním vlastnictví (nemovitost se musí nacházet na území České republiky). Počet spolužadatelé je dán podmínkami banky, každá banka může mít jiný maximální počet.
Podmínky pro získání produktu

Při jakékoliv bance jsou stanoveny tyto standardní podmínky (v některých bankách se mohou dohodnout na individuálních podmínkách):
Občan musí doložit potvrzení o pravidelných příjmech.
Doklady vztahující se k samotné nemovitosti, které má sloužit jako jistotu. Podpis smlouvy na zřízení zástavního a předkupního práva k nemovitosti a vinkulace pojištění nemovitosti.
Podle potřeb banky je na řadě pak předložení dalších podkladů (všeobecné doklady totožnosti).
Ručení nemovitostí (byt, rodinný dům nebo bytový dům zapsány v katastru nemovitostí), na kterou již není uvaleno zástavní právo. Objekt musí stát na území ČR.
Na co je možné peníze použít?

Finanční obnos získaný z americké hypotéky je možné použít na jakýkoliv účel. Většina z bank nevyžaduje účel, za kterým byly finance půjčené. Po uzavření a schválení smlouvy jsou peníze bezhotovostně převedeny na zvolený účet klienta. Ten s nimi může dělat, co chce, ale důležité je pak splácet podle podepsané smlouvy.
Kolik si mohu půjčit a na jak dlouho?

Americká hypotéka je poskytována od 6000 € až do 200 000, – Kč. Hodnota se určuje z 70% (u některých bank až 80%) tržní ceny nemovitosti a na základě posouzení bonity žadatele a kvality jeho zabezpečení.

Důležité body ve smlouvě, které jsou pro každou banku a její produkt specifické.
Doba splatnosti úvěru (může být stanovena až na 20 let)
Vybrat si mezi proměnlivou úrokovou sazbou nebo sazbu zafixovat
Zda je možné úvěr předčasně splatit bez poplatku nebo jiných sankcí
Velikost úrokových sazeb a většinou anuitními splátek

Uložit a sdílet

1 reakce to “Americká hypotéka”

  1. Americká hypotéka je neúčelový úvěr fyzickým osobám majícím příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který umožňuje financovat jakékoliv potřeby klienta. Jedná se o tzv. účelovou hypotéku, jak už z názvu vypovídá, lze ji využít za jakýmkoliv účelem. Úvěr je určen fyzickým osobám, které mají příjem ze závislé činnosti či podnikání. Další podmínkou je stejně jako u běžné hypotéky ručení nemovitostí. Je možné získat úvěr až do výše 70% z odhadní ceny nemovitosti, s dobou splatnosti která se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let!

Okomentovat